Brugerbetingelser

1 – Indledning og accept af brugerbetingelser

Disse brugerbetingelser (”brugerbetingelserne”) vedrører din brug af Connected Cars A/S’ applikationer; MinVolkswagen, MinSkoda, MinSEAT og MitAudi, som administreres af Connected Cars A/S, Park Allé 355, 2605 Brøndby, CVR.nr. 38153080 (”Connected Cars”).

Ved at trykke ”Jeg Accepterer” nederst i skærmbilledet ved registrering accepterer du, at din brug af applikationen og Connected Cars’ services sker på de vilkår, der fremgår af brugerbetingelserne. Du kan finde brugerbetingelserne i applikationen og på vores hjemmeside.

Ved ændringer i brugerbetingelserne vil du blive orienteret i rimelig tid forud for ikrafttrædelse heraf via de digitale kontaktmuligheder, som du har valgt, dvs. via push-meddelelser på din smartphone, sms, email og/eller Facebook Messenger samt i forbindelse med log-in i applikationen. Du vil samtidig blive bedt om at gennemgå og acceptere de ændrede vilkår.

2 - Brug af applikationen

For at bruge applikationen skal en autoriseret Volkswagen, Skoda, SEAT eller Audi-partner installere hardware i form af en OBD-boks i din bil. Installationen af boksen er gratis. Du modtager herefter en email fra din autoriserede Volkswagen, Skoda, SEAT eller Audi-partner med et link. Ved at følge linket kan du oprette dit brugernavn og din adgangskode til brug for applikationen. For at oprette en bruger skal du (i) minimum være 18 år og (ii) være ejer/primær bruger af den bil, der har fået installeret hardware til brug for applikationen.

Du skal herefter downloade MinVolkswagen, MinSkoda, MinSEAT, MitAudi eller Connected Cars-applikationen. Når du logger ind i applikationen aktiverer du din brug af applikationen. Applikationen henter automatisk bilens oplysninger, når du er logget ind i applikationen.

Når du har oprettet en brugerkonto, får du via applikationen adgang til følgende funktioner:

Information om din bils placering og tilstand.

  • I tilfælde af problemer med bilen: Præcis og let forståelig information om, hvordan du skal forholde dig.
  • Konkret rådgivning om din bil fra dit foretrukne værksted baseret på din bils præcise tilstand via nem digital kommunikation.
  • Hvis uheldet er ude: mulighed for hjælp fra SOS Dansk Autohjælp via overførsel af information fra din bil.

Connected Cars kan løbende tilføje eller ændre de funktioner, som du har adgang til i applikationen.

Brug af applikationen kræver en smartphone.

Du kan også logge ind på Connected Cars A/S’ applikationer via hjemmesiden. Via hjemmesiden får du en begrænset adgang til Connected Cars A/S’ services.

Du har brugsret til applikationen og til Connected Cars’ services, indtil du lukker din profil, eller indtil Connected Cars bringer brugsretten til ophør i henhold til punkt 13 i brugerbetingelserne.

3 - Brugernavn og adgangskode

Som led i registreringsprocessen vil du blandt andet blive bedt om at angive din emailadresse og vælge en adgangskode. Du er ansvarlig for fortroligheden og brugen af din adgangskode, og du skal logge af kontoen efter brug. Din adgangskode er personlig og må ikke bruges af tredjemand. Hvis du har mistanke om, at din adgangskode bliver misbrugt, skal du øjeblikkeligt meddele dette til Connected Cars og samtidig ændre din adgangskode.

Hvis Connected Cars har grund til at tro, at din adgangskode er blevet videregivet eller på anden måde misbrugt af uautoriserede personer, har Connected Cars ret til øjeblikkeligt at lukke din brugerkonto i henhold til punkt 13 i brugerbetingelserne. Connected Cars kan til enhver tid kræve, at du ændrer din adgangskode. Ændringerne skal ske øjeblikkeligt og kan forårsage midlertidige forstyrrelser, når du bruger applikationen.

Connected Cars tilbyder, at adgang til din brugerkonto kan ske via de sociale medier (Facebook m.fl.). Hvis du anvender denne adgang til din brugerkonto, skal du være opmærksom på, hvilke informationer det pågældende sociale medie får om brug af applikationen via de cookies, som det pågældende sociale medie anvender.

4 - Lovkrav

Uden præjudice for andre bestemmelser i brugerbetingelserne skal du benytte applikationen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende nationale og internationale love og regler. Connected Cars kan ikke drages til ansvar, såfremt du ikke overholder gældende love og regler.

5 - Immaterielle rettigheder

Alle immaterielle rettigheder til applikationen og materiale i applikationen, herunder men ikke begrænset til ophavsrettigheder, varemærker, logoer og domænenavne, er ejet af Connected Cars. Der er intet i brugerbetingelserne, der giver dig ret til at bruge sådanne immaterielle rettigheder.

6 - Ansvarsbegrænsning

Applikationen stilles til rådighed, som den er og forefindes. Connected Cars fraskriver sig udtrykkeligt ethvert ansvar og enhver garanti, uanset om garantien er udtrykkelig eller stiltiende, herunder garantier for egnethed til et bestemt formål, adkomst, ikke-krænkelser, og at oplysninger indhentet via applikationen er korrekte, fuldstændige eller pålidelige. Connected Cars kan hverken gøres ansvarlig for noget direkte eller indirekte tab i forbindelse med anvendelse eller indhold af applikationen, data knyttet dertil eller nogen anden service eller leverance fra Connected Cars, og Connected Cars kan således aldrig hæfte for tab, hverken direkte eller indirekte tab, herunder driftstab, avancetab, brugstab, tab af data eller andre indirekte tab eller følgeskader.

7 - Applikationens tilgængelighed

Connected Cars kan ikke garantere en uforstyrret adgang til applikationen. Hvis du oplever problemer, når du bruger applikationen eller et downloadlink, der ikke virker, bedes du kontakte os på support@connectedcars.dk.

Applikationen kan indeholde links til hjemmesider, der udbydes af tredjemand. Connected Cars har ingen kontrol med og påtager sig intet ansvar for indholdet på sådanne hjemmesider. Din brug af sådanne hjemmesider sker på eget ansvar og risiko.

9 - Misligholdelse

Ved brugerens væsentlige misligholdelse af aftalen, kan Connected Cars opsige aftalen med øjeblikkelig virkning.

10 - Delvis ugyldighed

Hvis en bestemmelse i brugerbetingelserne bliver erklæret ugyldig, skal en sådan bestemmelse erstattes på en måde, så det kommer så tæt på formålet med den oprindelige bestemmelse som muligt, og de andre bestemmelser i brugerbetingelserne skal fortsat være gyldige, hvis det er muligt.

11 - Privatliv

Personoplysninger, som afgives ved brug af applikationen og Connected Cars’ services, bliver registreret med det formål at kunne levere de services, som applikationen og de øvrige Connected Cars’ services udbyder. Du kan læse mere om behandlingen af personoplysninger i Connected Cars’ privatlivspolitik her.

12 - Cookies

Du kan under menupunktet ”Cookiepolitik” på hjemmesiden se Connected Cars’ cookiepolitik, som beskriver, hvilke cookies Connected Cars anvender, når du bruger applikationen.

13 - Ophør

Aftalen løber, indtil den opsiges. Du kan opsige din brugerkonto hos Connected Cars uden varsel ved at klikke ”Luk konto” i applikationen. Connected Cars kan opsige din brugerkonto med 30 dages varsel.

Hvis du ikke længere er den primære bruger/ejer af den bil, der har fået installeret OBD-boksen til brug for Connected Cars, er du forpligtet til at lukke din brugerkonto eller fjerne bilen fra din brugerkonto hos Connected Cars ved at klikke ”Luk konto” i applikationen eller ved at fjerne bilen i applikationen, eller ved at meddele det til din foretrukne forhandler, fx gennem applikationens beskedfunktion.

Hvis Connected Cars har grund til at tro, at din adgangskode er blevet videregivet eller på anden måde misbrugt af uautoriserede personer, har Connected Cars ret til øjeblikkeligt at lukke din brugerkonto.

Hvis du ikke længere ønsker at have Connected Cars’ applikationer installeret i din bil, skal du kontakte en autoriseret Volkswagen, Skoda, SEAT eller Audi-partner, som kan afinstallere det.

14 - Lovvalg og værneting

Aftalen mellem brugeren af applikationen og Conneted Cars om brug af applikationen og Connected Cars services, herunder disse brugerbetingelser, er underlagt dansk ret.

Eventuelle retssager anlægges ved Retten i Glostrup, medmindre andet følger af ufravigelige forbrugerregler.

15 - Kontaktoplysninger

Connected Cars A/S Park Allé 355 2605 Brøndby hello@connectedcars.dk

Sidst opdateret: 9. maj 2018